Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o pomoc! Od 25 listopada 2019 do 6 grudnia 2019
oddajcie głos na nasza szkołę! Nr 1 na liście!
Pod tym adresem:
https://www.szkolamalegoinzyniera.pl/zaglosuj-na-szkole…

Mamy szansę zdobyć niesamowitą pracownię mechatroniczną!
Powiadomcie swoje rodziny, znajomych i oddawajcie głosy na naszą szkołę
już od 25 listopada 2019! DZIĘKUJEMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE

REGULAMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filia biblioteczna w Chociczy zaprasza uczniów klas II-III!
Regulamin - http://www.serwer1922158.home.pl/mistrzczyt/reg.docx
Formularz zgłoszeniowy - http://www.serwer1922158.home.pl/mistrzczyt/for.docx
Klauzula informacyjna RODO - http://www.serwer1922158.home.pl/mistrzczyt/rodo.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrześniowy kalendarz. 

 

 

Akcja w naszej szkole 20 września 2019!

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga rodzice i uczniowie !
W roku szkolnym 2019/2020 nastąpi zmiana godzin rozpoczęcia lekcji w Szkole Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Kolniczkach ! Proszę o zapoznanie się z nowym planem.

Uwaga nauczyciele, rodzice, dzieci !
Plan dnia 2 września 2019 -
Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach. 

 

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

>>>otwórz....

 

 

Zgodnie z par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana  Twardowskiego w Kolniczkach wraz z załącznikami zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą

www.nowemiasto.biuletyn.net

w zakładce sprawozdania budżetowe.

 

 

Rekrutacja - dokumenty do pobrania>>>otwórz...

                                      >>>otwórz...

                 >>>otwórz...

 

Szkolny zestaw książek
 na rok szkolny 2018/2019>>>otwórz....

 

 

"100 lat Niepodległej" - projekt edukacyjny>>>otwórz... 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej>>>otwórz... 

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej spoza obwodu szkolnego>>>otwórz...

 Oświadczenie o miejscu zamieszkania>>>otwórz...

 karta zgłoszenia dziecka do przedszkola>>>otwórz...