Policja

10.06.2019, 11:25, Kinga Szulc

27 maja 2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Komendy Powiatowej w Środzie Wlkp. panią Natalią Nowak.


Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I i II miały okazję porozmawiać na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Omówione zostały różnorodne zagrożenia jakie czyhają na dzieci w czasie wakacji.

Już najmłodsi wykazali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, podając liczne przykłady niewłaściwego zachowania.

Natomiast uczniowie klas starszych wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Poruszona została tematyka związana                                   z zagrożeniami jakie mogą ich spotkać w związku z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Podczas prelekcji obejrzeli również film pt.  „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Omówiono także procedury działania w przypadku niewłaściwego zachowania się w szkole                 i poza nią. Kolejny raz pani policjantka zwróciła uwagę na bardzo istotną kwestię bezpieczeństwa w Internecie.

Spotkanie odbyło się w bardzo sympatycznej, przyjaznej atmosferze.
Większość z omawianych zagadnień była uczniom znana, co świadczy o umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Jednak przekazywanie informacji w tym zakresie, zwłaszcza przez policjanta, na pewno pozwoli na utrwalanie posiadanej wiedzy.

 

            Tego dnia odbyło się także spotkanie dla rodziców  uczniów z pedagogiem oraz  z panią  sierżant Weroniką Chmiel, w celu przypomnienia procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie naszej szkoły, a także wskazania miejsc gdzie można zwrócić się o wsparcie w trudnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Wstecz