Ślubowanie klas pierwszych

30.10.2014, 20:35, Karolina Walkiewicz

W piątkowe przedpołudnie (24 września 2014r.) w naszej szkole miało miejsce ważne wydarzenie - ślubowanie klas pierwszych. W tym roku szkolnym składały je dwie klasy - Ia pod opieką p. Karoliny Walkiewicz i Ib - pod opieką p. Beaty Kaczmarek. Uczniowie całej szkoły przybyli w odświętnych strojach galowych.


Do tego dnia pierwszoklasiści przygotowywali się kilka tygodni, by wszystkim udowodnić, że nie są już przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami. Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny. Wiersze i piosenki wykonywane przez uczniów związane były tematycznie z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata. Wysiłek najmłodszych został doceniony. Gromkie brawa, jakie rozbrzmiewały po skończonej części artystycznej były dla nich miłą nagrodą. Szczególnie głośno oklaskiwali ich rodzice bardzo dumni ze swoich pociech. W podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyzną, być pilnymi uczniami, dobrymi kolegami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość nauczycielom i rodzicom, być godnym miana ucznia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach. Aktu pasowania na ucznia symbolicznym, wielkim ołówkiem dokonała pani dyrektor Barbara Łukaszyk. Po ślubowaniu pierwszaki otrzymały swój pierwszy, ważny dokument - legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców.


Następnie uczniowie klas II i III pięknie powitali nowych uczniów i obdarowali ich upominkami. Po części oficjalnej na dzielne pierwszaki, ich rodziców, panią dyrektor i wychowawców czekał słodki poczęstunek.

 

FOTOGALERIA >>>

 


 

 
« Wstecz