Nasze sukcesy 2013-2014 Szkoła Podstawowa <br /> im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach

Nasze sukcesy 2013-2014

Krzysztof Podsadny (300m)


Krzysztof Podsadny (300m)